3D Printer

Uruženje građana Ekosol u okviru projekta “Makerspace multifunkcionalna radionica i učionica” nabavilo 3D printer za potrebe Makerspace-a. Jedan od alata koji može biti jako koristan u svakoj radionici je i 3D printer. Radi se o uređaju koji pretvara 3D modele ili CAD fileove sa računara u stvarne fizičke objekte napravljene od plastičnih masa. Pomoću ovih uređaja se mogu praviti neophodni dijelovi iz svih oblasti tehnike koje je teško nabaviti ili skupo za izraditi fabrički.

Leave a Reply