Radionica: Obrada drveta

Radionica: Obrada drveta

U prostorijama UG Ekosol dana 25.10. 2019. godine. održana je treća radionica „Obrada drveta“ u okviru projekta “Rzvoj praktičnih vještina” koju je vodio Nedim Hasanbegović....

Radionica: Osnove lemljenja

Radionica: Osnove lemljenja

Dana 11.10.2019. prostorijama Udruženja građana Ekosol održana je radionica u okviru projekta „Razvoj praktičnih vještina kod učenika osnovnih škola“.  Projekat sprovodi Udruženje građana „Ekosol“ iz...

3D Printer

3D Printer

Uruženje građana Ekosol u okviru projekta “Makerspace multifunkcionalna radionica i učionica” nabavilo 3D printer za potrebe Makerspace-a. Jedan od alata koji može biti jako koristan...

Projekat: Modni stilist

Projekat: Modni stilist

Projekat: ”Obuka i stručno osposobljavanje mladih žena za zanimanje modni stilist” Projekat podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Projekat implementira: Udruženje građana Ekosol Partner...

Izrada kućnog biodigestora

Izrada kućnog biodigestora

Udruženje građana Ekosol je uspješno realizovalo projekat izrade kućnog biodigestora. Riječ je o malom uređaju, koji ne koristi nikakve električne ili mehaničke komponente, a pretvara...

Radionica: Praktične vještine

Radionica: Praktične vještine

Dana 06.12.2018 godine u prostorijama Ekosola održala se radionica Praktične vještine za učenike srednji i osnovnih škola. Cilj radionice, kao što samo ime govori, bio...