BH Engineering week

Članovi udruženja građana Ekosol su učestvovali na BH Engineering week-u prvoj međunarodnoj sedmici Inžinjerstva u BiH. Naše udruženje je dobilo priliku da sebe predstavlja na jednoj od najvećih manifestacija ovog tipa u BiH. Imali smo priliku da upoznamo brojne stručnjake iz oblasti inžinjeringa sa koji ma smo imali priliku razgovarati i razmjenjivati svoje ideje.

Leave a Reply