Izrada kućnog biodigestora

Udruženje građana Ekosol je uspješno realizovalo projekat izrade kućnog biodigestora. Riječ je o malom uređaju, koji ne koristi nikakve električne ili mehaničke komponente, a pretvara biološki otpad od biljaka ili životinja i pretvara ga u plin koji se može koristiti za potrebe pripreme hrane kao i za grijanje.

Postavljeni biodigestor

U Bosni i Hercegovini postoji veliki broj manjih poljoprivrednih imanja koja generišu otpad. Praksa u našoj zemlji je da se taj otpad kompostira, prodaje ili jednostavno baca, a da se pri tome ne iskoristi energetski potencijal koji ova sirovina nudi. Prilikom raspada organskog otpada dolazi do oslobađanja toplote i raznih plinova među kojima su mnogi staklenički, posebno metan. Ovaj proces se ne može spriječiti ali se može iskoristiti. U zeljama Azije se već dugi niz godina koriste postrojenja za proizvodnju, ili bolje reći ekstrakciju bio-plina koji se koristi za gore navedene svrhe. Postrojenja koja vrše ekstrakciju bio-plina nazivaju se biodigestori. Biodigestor u suštini predstavlja jedan zatvoreni kontejner koji ima ulogu da hermetički zatvori bio-masu tako da kiseonik ne može dospijeti u nju. U takvim uslovima mikroorganizmi koji bi inače razgrađivali taj otpad ne funkcionišu tako da proces preuzmu tzv. anaerobni organizmi i proces takve razgradnje se naziva anaerobna digestija. Pošto nema kiseonika koji bi vršio oksidaciju plinovi koji se oslobađaju, ostaju reaktivni (zapaljivi). Ti plinovi se, pošto imaju najmanju gustinu, skupljaju na vrhu smjese i mogu se crijevom sprovesti dalje u sljedeći proces koji uklanja neprijatne mirise iz plina i vrši njegovo skladištenje. Kod izvedbe biodigestora koju smo mi koristili nema kompresije plima tako da nema opasnosti od eksplozije, mada treba voditi računa da je plin i dalje zapaljiv! Kao što se vidi iz opisa uređaj ne zahtijeva nikakve sofisticirane tj. skupe dijelove i svako ga može napraviti. Krajnji produkt biodigestora je prirodno đubrivo koje se dalje može koristiti.

Završna faza izrade biodigestora u MZ Lipnica

Mali uređaj koji smo napravili donirali smo jednom domaćinstvu u Lipnici gdje se nadamo da će uspješno obavljati svoj posao!

U sklopu projektnih aktivnosti koje smo preduzeli bila je također i prezentacija načina rada biodigestora kako bi građane upoznali sa osnovnim principima rada u nadi da će podstaći pojedince da izrađuju sami svoje biodigestore, smanjujuću na taj način emisiju stakleničkih plinova, a štedeći dodatna sredstva korištenjem plina dobijenog iz njeg.