Udruženje građana “Ekosol” u sklopu projekta SMART START kojeg sprovodi CPCD (Centar za promociju civilnog društva), finansirano od strane EU, je dobilo sredstva za otvaranje prvog Makrespace-a u Tuzli, a drugog u BiH. Kroz niz projektnih aktivnosti koje je organizovao CPCD članovi Ekosola su predstavili biznis plan “Makerspace multifunkcionalna radionica” i učionica te dobili sredstva za isti.

Svrha Makrespace-a

U zapadnim zemljama pojam “makerspace” je več duže vrijeme poznat i obično je riječ o manjim ili večim radionicama otvorenog tipa. Tokom godina ovaj se koncept proširio globano, ali je u BiH jedva zastupljen. Kako je alat za obradu materijala često skup, inovatori koji se na zapadu zovu i “makeri” se susreću sa problemima nalaženja adekvatnog alata za realizaciju svojih projekata što njihove ideje stavlja na čekanje. Zbog toga su se pojedinci počeli organizovati i praviti “kolektivne” radionice u kojima se mogu podijeliti alati i znanja. Makerspace-i su obično opremljeni širokim dijapazonom alata od grubih alata kao što su bušilice, brusilice i aparati za varenje pa do sofisticiranijih alata kao što su mjerni instrumenti, osciloskopi, mikrokontroleri i programatori.

Šta mi nudimo?

Svaka zainteresovana osoba može postati korisnik Makrespace-a tako što će se učlaniti u Udruženje građana Ekosol. Svi članovi imaju mogućnost da koriste prostor kao i sav alat u njemu, uključujući i računare. Također članovi imaju pravo da koriste neka od potrošnih sredstava u Makerspace-u kao i mogućnost da organizuju određene događaje u njemu.U sklopu aktivnosti su i radionice koje se se redovno organizuju iz raznih oblasti tehnike kao npr. rad sa Arduino platformom, korištenje 3D printera itd. na koje članovi mogu dolaziti besplatno! Još jedna pogodnost su i pripreme za prijemni ispit za tehničke fakultete, kao i časovi matematike, informatike i fizike koji se mogu po potrebi organizovati po simboličnoj cijeni uz korištenje svih multimedijalnih pomagala u prostorijama Makerspace-a. Mjesečna naknada za Makerspace iznosi simboličnih 5KM! Svi koji su zainteresovani ili im trebaju dodatne informacije mogu da nas posjete na adresi Ulica Prekinute mladosti Br. 5 od 09:00 do 16:00 sati ili nas kontaktirajte na:

  • telefon: +38762146495, kontakt osoba Aličić Haris
  • email: ug.ekosol@gmail.com
  • facebook stranica: https://www.facebook.com/UG.Ekosol/
  • instagram : ug.ekosol