Udruženje građana Ekosol je omladinsko, ekološki-orijentisano udruženje posvećeno podizanju svijesti javnosti o mogućnostima tehnologija kao što su obnovljivi izvori energije kroz edukaciju, ali još važnije praktičan rad, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i zaštite životne sredine na području TK ali i šire!

KAKO SMO ZAPOČELI?

Naša priča počela je u u prostorijama JUMS Elektrotehničke škole u Tuzli. Krenula je od ideje učenika završnog razreda i profesora na času kroz projektnu nastavu jedne od omiljenih metaoda učenika i profesora u ovoj školi. Krenuli smo sa pripremom projekta ”Gradski turistički vozić na solarni i el.pogon” kako bi dali jedan mali pozitivan primjer protiv zagađenja zraka u našem gradu koji postaje sve više prisutan i nerješiv. Prijavili smo naš projekat na Javni poziv Fondacije tuzlanske zajednice kao neformalna eko grupa. Tokom implementacije našeg projekta razvila se ideja da se naš vozić pogonjen bučnim traktorskim motorom zamjeni, odnosno prepravi, u vozić koji bi za svoje napajanje koristio isključivo električnu energiju dobijenu iz obnovljivih izvora energije. Kako smo sakupljali informacije i anketirali javnost u vezi mišljenja o našem projektu kroz istraživački rad i kampanju koju smo uradili.Na kraju njegove implementacije postavili smo zaključak: da uradili smo kampanju, kako dalje do ostvarenja konačnog cilja –vozić na solarni i električni pogon. S obzirom da smo dobili podršku za ovaj projekat od Fondacije tuzlanske zajednice, uslijedila je i nova podrška –osnivanje udruženja.Tada nastaje naše udruženje koje smo u skladu sa našom misijom- ekologije i obnovljivih izvora energije (solarne), nazvali “Ekosol”.

Jedan od prvih projekata Ekosola


Nakon osnivanja, Ekosol ide uzlaznom putanjom i redaju se projekti jedan za drugim , a svakako najznačajniji je „Smart Start: Održivi uticaj civilnog društva kroz društveno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj“. Projekat se sprovodi uz podršku CPCD Sarajevo (Centar za promociju civilnog društva Sarajevo) u okviru instrumenta predispitne pomoći (IPA II) Evropske unije u BiH.  Ovim sredstvima nastaje naš MAKERSPACE-multifunkcionalna učionica i radionica, prva ovakve vrste u našem gradu i kantonu.

MISIJA:

Udruženje je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja se bavi prvenstveno podsticajem inovativnosti i kreativnosti kod mladih, zaštiti okoliša, razvoja lokalne zajednice i šire na principima društvenog preduzetništva.

VIZIJA:

Održivi razvoj kroz promociju i primjenu obnovljivih izvora energije, zaštitu okoliša što će doprinjeti boljem poslovnom ambijentu, otvaranje novih radnih mjesta i zaštiti okoliša i poboljšanju energijske efikasnosti u lokalnoj zajednici.