Postavljanje Alarmnog sistema

Udruženje građana Ekosol, uz pomoć ljubazne donacije, je dobilo kompletan alarmni sistem, pomoću kojeg će se naš prostor i imovina u njemu moći osigurati od provalnika i požara. Pošto mi volimo praktičan rad odlučili smo se da sami postavimo sistem. Najprije smo izvršili malo istraživanje i otkrili smo tip sistema i našli šeme spajanja i upustva za isti. Radi se o DSC alarmnom sistemu koji je jako zastupljen na našim prostorima, pogotovo kod osiguranja javnih objekata i vjerovatno ste ga već negdje i vidjeli! Ovaj sistem se sastoji od centralne ploče koja je smještena u razvodnom ormaru i na nju se spajaju svi daljnji periferali od kojih imamo kontrolnu ploču,senzore za pokret i dim, vanjsku sirenu te tastaturu ili eng. keypad kao uređaj za unos pdataka. Na sljedećoj fotografiji može se vidjeti sav materijal koji smo dobili:

Materijal

Na prvi pogled se čini kao da je spajanje vodića komplikovani dio posla ali se ispostavilo da to nije tako. DSC sistemi su jako raznoliki tako da kontrolna ploča nudi niz postavki koje se mogu za svaki periferal mijenjati i prilagođavati, a u doba savremenih računara nikom na pamet nije palo da nekada jednostavno nema praktičnog LCD ekrana koji nam pokazuje šta mi uopšte radimo. Programiranje ovog sistema vrši se u potpunosti preko tipkovnice koja ima isti broj tipki kao i kod telefona, brojevi od 0 do 9, zvijezdica i taraba. Na sreću na internetu smo pronašli upustvo i ispravni masterkod sistema, jer u suprotnom ništa ne bi uspjeli uraditi.

Nešto detaljniji opis:

Tipkovnica

Navigacija se vrši preko trocifrenih kodova a opcije biraju preko dvocifrenih jedina konfirmacija za zeljene opcije se dobija preko nekoliko indikatorskih lampica i zvučnog signala.

Samo postavljanje sistema je proteklo glatko, iako na prvi pogled šeme spajanja izgledaju komplikovano ali je u suštini lahko. Svakom senzoru je potrebno dovesti 12V napajanje i njegov signalni vod, tako da se samo treba odlučiti šta se gdje koristi. Svi vodići završavaju u razvodnom ormaru u kojem se nalazi napojni transformator za kontrolnu ploču 230/16V te baterija 12V koja služi kao rezerva u slučaju nestanka električna energije. Na fotografiji ispod može se vidjeti kako izgleda razvodni ormar i komponente u njemu:

Razvodni ormar

Nakon spajanja i programiranja isprobali smo sistem, na iznenađenje slučajnih prolaznika koji su imali priliku da čuju našu sirenu! I ustanovili smo da sve radi kako bi trebalo. Trenutno nam je još samo ostala nabavka senzora za vrata i prozore kako bi mogli dodatno nadograditi svoj sistem kako bi bio još sigurniji.

Leave a Reply