Radionica: Obrada drveta

U prostorijama UG Ekosol dana 25.10. 2019. godine. održana je treća radionica „Obrada drveta“ u okviru projekta “Rzvoj praktičnih vještina” koju je vodio Nedim Hasanbegović. Na ovoj radionici prisustvovalo devet učenika Osnovne škole „Centar“. U uvodnom dijelu učenici su dobili informacije o osobinama drveta, njegovom značaju i važnosti u svakodnevnom životu. Voditelj radionice je takođe pokazao model kućice za ptice koju je zajedno sa učenicima napravio u toku radionice. Učenici su upoznati sa alatom koji se nalazi u prostoru Udruženja građana Ekosol, a koji služi za obradu drveta (testera, cirkular, glodalica, bušilica, strug, mašina za šmirglanje…). Nakon uvodnog dijela učenici su počeli sa postepenom izgradnjom kućice. Veoma su se trudili prilikom obrade drveta kako bi njihova kućica izgledala što ljepše. Zajedno sa voditeljom radionice i članovima udruženje su veoma pažljivo rezali, bušili, šmirglali te na kraju i obojili kućicu. Napravljene kućice za ptice su ponijeli u svoju školu gdje zajedno sa domarom škole mogu postaviti u školsko dvorište i uvijek se rado sjećati samo procesa izrade  kućice.

Leave a Reply