Radionica: Osnove lemljenja

Dana 11.10.2019. prostorijama Udruženja građana Ekosol održana je radionica u okviru projekta „Razvoj praktičnih vještina kod učenika osnovnih škola“.  Projekat sprovodi Udruženje građana „Ekosol“ iz Tuzle uz finansijsku podršku Grada Tuzla.

Radionici pod nazivom „Osnove lemljenja“ prisustvovalo je 11 učenika iz osnovne škole „Brčanska Malta“. Voditelj radionice nakon predstavljanja i upoznavanja sa učenicima, predstavio je i način izvedbe radionice. Plan je bio da se u prvom dijelu radionice učenici teorijski upoznaju sa vrstama lemljenja, potrebnim alatima za lemljenje kao i načinima lemljenja elektroničke opreme. Teorijski dio prezentovan je uz pomoć virtuelne prezentacije, te je učenicima predstavljen i materijal potreban za praktičnu izradu LED rasvjete. Kako bi svaki od učesnika napravio svoju LED rasvjetu morali su proći kroz određene korake obrade kabla, te lemljenja istih.

Na samom početku praktičnog dijela radionice učenici su koristiti multimetre. Pomoću multimetara ustanovili su pozitivan i negativan polaritet na adapterima koji su bitni prilikom lemljenja istih na LED traku, a isto tako su imali mogućnost da mjere napon na izlazu adaptera kao i napon u utičnici. Kako bi u što većoj mjeri učenici lemili na kablo adaptera dodali su prekidač i još kabla do LED trake. Prije samog lemljenja svima je skrenuta pažnja na sigurnost prilikom rada sa lemilicom odnosno učenici su morali paziti na način rukovanja sa lemilicom zbog visokih radnih temperatura. Svi učenici su se iznimno dobro pokazali iako im je to bio prvi susret sa lemljenjem žica i elektroničkih komponenti. Ono što treba spomenuti jeste i način saradnje učenika prilikom izrada njihovih praktičnih radova iako su svi pravili svoju LED rasvjetu pokazali su izuzetan timski rad i podršku jedni drugima. Nakon što su povezali prekidače i polemili sve kontake učenici su isprobali svoje radove. Svima je proradilo na njihovu veliku radost. Na samom kraju radionice učenici su ispunili kratku anketu za evaluaciju radionice, a potom se uputili na ručak u susjednom lokalu. Ono što je posebno obradovalo učenike je činjenica da su svoje radove ponijeli kući i da ih mogu pokazati svojim bližnjima, te objasniti šta su to oni naučili na radionici.

Leave a Reply