Radionica: Praktične vještine

Dana 06.12.2018 godine u prostorijama Ekosola održala se radionica Praktične vještine za učenike srednji i osnovnih škola. Cilj radionice, kao što samo ime govori, bio je upoznati mlade sa nekim od osnovnih alata koji se susreću u raznim poljima proizvođačke djelatnosti. Razlog ove radionice je sve veće nezadovoljstvo, a i manjak radne snage koji je evidentan na području Tuzlanskog kantona. Školski sistem u BiH ne potencira dovoljno razvoj praktičbih vještina kod mladih osoba tako da se susreću sa problemima tokom traženja zaposlenja. Kroz razgovor sa privrednim subjektima na području TK mogli smo čuti da poslodavci imaju probleme da nađu kvalitetan kadar te da moraju trošiti dodatna sredstva na osposobljavanje radnika za potrebe svojih djelatnosti. Zbog navedenog naše udruženje je se odlučilo da osmisli radionicu koja bi pokrivala osnovno rukovanje alatom.

Aktivnosti koje smo poduzeli bilo je rasklapanje električnih uređaja kako bi se stekao osječaj za rukovanje sa malim alatom, nakon toga demonstrirano je postavljanje i rukovanje sa električnim vodičima te na kraju korištenje krupnijeg električnog alata. Učesnici mlađeg uzrasta su imali priliku gledati rad brusilice bušilice kao i aparata za varenje dok su učesnici starije grupe imali i priliku da sami isprobaju neke od navedenih alata. Također su bila i objašnjena pravila o sigurnosti na radnom mjestu kako bi naši učesnici saznali neka osnovna pravila o rukovanju sa električnim alatima velike snage te rizike koje rad sa njima nosi. Jedna od aktivnosti koja se posebno svidjela našim učesnicima, a koja je u elektro-struci jako bitna jeste korištenje električne lemilice. Kroz sve navedene aktivnosti mi se nadamo da smo barem malo približili mladim ljudima praksu koja čeka skoro svakog ko je zaposlen u privredi bez obzira na stručnu spremu, kako bi na tržištu rada bili što konkurentniji sa novo stečenim znanjima i vještinama.

Leave a Reply