Radionica: Primjena 3D printera

Posljednja, šesta, radionica održana je 18.12.2019. godine sa 12 učenika KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla. Ovu radionicu pod imenom „Primjena 3D prinetera“ vodio je Haris Aličić. Na samom početku radionice učenici su pogledali kratku prezentaciju vezanu za 3D printanje kako bi se upoznali sa osnovnim pojmovima i tehnikama. U prezentaciji je učenicima pojašnjen čitav postupak izrade 3D modela od računarskog CAD modela do gotovog fizičkog objekta. Pored postupka printanja učenici su se upoznali i sa većinom metoda 3D printanja pored one koja je korištena u ovoj radionici. Kako je proces 3D printanja dosta spor, prije početka same radionice pokrenuta je izrada najvećeg modela koji je u stvari ukras sa imenom škole koji je treba biti poklonjen istoj, a sve to kako bi učenici tokom radionice mogli i da vide šta se u stvari dešava i kako printer u realnom vremenu fabricira model, kojom brzinom radi, koji filament se koristi i kako zagrijavanjem istog slaže slojeve koji načine kompletan 3D model na kraju.  Zadatak učenika je bio da modeliraju privjeske za ključeve sa svojim imenima ili početnim inicijalom svog imena. Učenici su upoznati sa programskim alatom „Sketchup“ sa kojim su modelirali svoje privjeske. Poslije nekoliko uputa i pojašnjenja vezanih za sam programski alat učenici su se veoma brzo snašli i osmislili svoj kreativni dizajn i ideje koje trebaju da se printaju. Neke od ideja su bile veoma kreativne kao što je zajednički privjesak za drugaricu, logo najdraže igrice drugi su pak modificirali dizajn i mimo onoga što je traženo što je izuzetno s obzirom na uzrast učenika. Nakon završetka radionice voditelj radionice je izvršio dodatnu optimizaciju modela kako bi se mogli printati, te ih stavio na printanje. Pored privjesaka za učenike, ova škola je dobila i pločicu sa nazivom, koja je se printala tokom same radionice, kao mali znak pažnje od strane Ekosola koja može biti u kabinetu tehničkog kao primjer 3D printanog modela za buduće generacije.

Leave a Reply