Radionica: Izrada solarnog kolektora

Udruženje građana Ekosol uz saradni sa CRP-om Tuzla realizovalo radionicu Praktična izrada solarnog kolektora. Radionica praktične izrade solarnih kolektora je održana u laboratorijama JUMS Mašinska škola Tuzla. Obzirom da je radionica sačinjena iz dva dijela, teorijskog i praktičnog, onda se ona odvijala dva dana, tačnije 15.12.2018 god. je odrađen teorijski dio o obnovljivim izvorima, a praktični dio se realizovao 22.12.2018. Radionici je prisustvovalo 14 učesnika različite starosne dobi. To su bili učenici srednje mašinske i elektrotehničke škole zajedno sa svojim profesorima, te nekoliko studenata sa Univerziteta u Tuzli. Radionicu su vodili Senad Hasanbegović i Ismet Salihović koji su svoje stečeno znanje o izradi solarnih kolektora kao i o obnovljivim izvorima pokušali prenijeti na sve učesnike. Senad Hasanbegović i Ismet Salihović su obezbjedili  skupocjen alat i pribor neophodan za izvođenje radionice.

Na radionici je naš tim uz pomoć mentora uspio napraviti funkcionirajući solarni kolektor.

Više o solarnom kolektoru

Solarni kolektor je uređaj koji pretvara energiju sunčeve svjetlosti u toplotnu energiju. Često postoji zabuna između fotonaponskih panela i solarnih kolektora ali im je način rada i svrha upotrebe dosta različita. Dok je uloga fotonaponskih panela da svjetlosnu energiju pretvaraju direktno u električnu, uloga solarnih kolektora je da svjetlosnu energiju pretvaraju u toplotnu. Postavlja se pitanje što uopšte koristiti solarne kolektore kad možemo iz fotonaponskih panela dobiti struju koju opet u toplotnu energiju množemo pretvoriti? Stvar leži u stepenu iskorištenja! Foto-električna pretvorba energije je sa današnjom tehnologijom još poprilično neefikasna i danas je u graniscama do oko 20% za komercijalne fotonaponske panele, postoje i efikasnije izvedbe ali su nedostupne običnim potrošačima ili jednostavno preskupe. Solarni paneli tu nude povoljno rješenje ako se jednostavno traži pretvorba svjetlosne u toplotnu energiju, pošto oni za svoj rad koriste jednostavne principe apsorpcije radijacije crnom bojom koja se nalazi u toplotno izolovanoj sredini. Večina solarnih kolektora funkcioniše tako što kroz cijevi (najčešće bakarne) koje su obojene u crno ili imaju neki apsorber sppojen za sebe propuštaju fluid za prijenos toplote koja se dalje grije. Kako svjetlost pada na crnu boju ona se većinom apsorbuje kako je bakar jako dobar provodnik toplote ona se efikasno prenosi na fluid (obično voda). Kako bi se sistem dodatno unaprijedio sistem se obično stavlja u vakumirane spremnike ili se cijevi sistema stavljaju u staklene vakumske cijevi slično kao u termos bocama. Zašto koristiti vakumske cijevi? Kako se toplota koja se apsorbuje nebi raspršila u okolni prostor i kako bi se temperatura sistema podigla što više cilj je sistem toplotno izolovati pošto je jedini prozirni toplotni izolator vakum onda se ovakav pristup najčešće i primjenjuje. Sa sistemima koji su realizovani kao gore navedeno stepen efikasnosti može ići i do oko 70% u zavisnosti od izvedbe i položaja.

Postupak u proizvodnji našeg solarnog kolektora

Leave a Reply