18.12.2019. godine u prostorijama Udruženja građana Ekosol, Adis Avdibašić je održao petu radionicu pod nazivom  „Osnove grafičkog dizajna“. Radionica je održana sa 13 učenika KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla. Početak radionice je počeo od upoznavanja sa predavačem  i njegovim izlaganjem o aktivnostima na radionici. Prigodnom prezentacijom objašnjenje su neke osnove stvari vezane za jedan dio grafičkog dizajna (programa), gdje se moglo uvidjeti veliko interesovanje učesnika radionice. Nakon izlaganja prezentacije, prešlo se na praktični dio gdje su učenici podijeljeni u grupe ispred koje je se nalazio laptop sa programom potrebnim za radionicu. Podijeljeni su zadaci sta treba da se kreira u tom programu (tekst sa slikom, tekst u boji) i ostale najobičnije izvedbe. Prisutni na radionici su, koliko se moglo primjetiti, jako bili zainteresovani kreiranjem tog svog “malog dizajna” te je osmijeh s lica nestao kada je rečeno da je radionica završena. Upoznali su i naučili osnovni početak koji je potreban, kako bi se možda u nastavku odlučili za nešto složenije iz ove oblasti.

Leave a Reply