Solarni reflektor

Danas 02.11.2020 god. u srednjoj Elektrotehničkoj školi održali smo prvu edukaciju o solarnoj energiji u sklopu projekta ‘Primjena solarne energije u budućnosti mladih Tuzle’ kojeg finansira Grad Tuzla. Voditelj radionice je uputio učenike Elektrotehničke škole o obnovljivim izvorima energije, a detaljnije o solarnoj energiji.

Voditelj radionice uvodi učenike u temu

Nakon teorijskog dijela o izvorima energije, voditelj radionice je prešao na pokazivanje uređaja tj. solarnog reflektora. Objasnio je koji dijelovi ga čine i kako radi. Solarni reflektor će se nalaziti u dvorištu škole, te se nadamo da ćemo potaknuti mlade snage na veće korištenje obnovljivih a manje neobnovljivih izvora energije.

Učenici prate izlaganje voditelja radionice

Hvala Grad Tuzla na ukazanom povjerenju da stečeno znanje prenesemo mladim osobama na kojima svijet i ostaje.

Leave a Reply